Plán činnosti Klubu kaltusářů v r. 2011

Výborové schůze : 26.1. 23.2. 30.3.
      27.4. 25.5. 29.6.
      27.7. 31.8. 21.9.
      26.10. 30.11. 28.12.
           
Členské schůze:   14.1. 11.2. 11.3.
      8.4. 13.5. x
          9.9.
      14.10. 11.11.  
Mikulášská       9.12.
           
Výstavy :   instal. zaháj. konec likvid.
Malinkovič        
Pohansko          
Lednice     4.6. 12.6.  
Valtice     6.8. 14.8.